Συμβάσεις που Ακολουθούνται Σχετικά με την Απόδοση IPs κ.α.


Στον πίνακα στην σελίδα Σχολεία στο MAN για κάθε σχολείο καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

(*1) Account: Λογαριασμός σχολείου με τον οποίο κάνει σύνδεση ο δρομολογητής.

(*2) Loopback: Διεύθυνση ip με την οποία είναι προσβάσιμος ο δρομολογητής εξωτερικά του τοπικού δικτύου.

(*3) School LAN [/24]: Εύρος διευθύνσεων που διαθέτει ο δρομολογητής στο τοπικό δίκτυο. Ο δρομολογητής διαθέτει τις διευθύνσεις από .32 μέχρι .254. Οι διευθύνσεις από .2 μέχρι .31 χρησιμοποιούνται για στατική ανάθεση σε εξοπλισμό (π.χ. διακομιστές, δικτυακούς εκτυπωτές, κλπ.). Με την διεύθυνση .1 είναι προσβάσιμος ο δρομολογητής εσωτερικά και τις διευθύνσεις .10, .11 και .20 τις διαθέτουμε σε διακομιστές που θέλουμε να είναι προσβάσιμοι εξωτερικά του δικτύου μια που αντιστοιχίζονται με εξωτερικές διευθύνσεις.

(*4) NAT IP Space [/30]: Πακέτο 4 ip διευθύνσεων που αντιστοιχούνται σε συγκεκριμένες εσωτερικές διευθύνσεις για πρόσβαση σε συσκευές εξωτερικά του τοπικού δικτύου. Η αντιστοίχιση γίνεται ως εξής:
Η διεύθυνση
NAT+0 --> School LAN.11
NAT+1 --> School LAN.10
NAT+2 --> υπόλοιπους υπολογιστές
NAT+3 --> School LAN.20

για παράδειγμα, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων έχει:
Αccount: r-5dim-chanion
LoopBack: 194.63.175.125
School LAN [/24]: 10.15.24.0
NAT IP Space [/30]: 81.186.55.212

Οπότε ο router παίρνει εσωτερικά την ip διεύθυνση 10.15.24.1 η οποία αντιστοιχίζεται εξωτερικά με την loopback (194.63.175.125).
Οι συσκευές του δικτύου με dhcp παίρνουν ips από 10.15.24.32- 10.15.24.254
Για στατική ανάθεση παραμένουν διαθέσιμες οι διευθύνσεις από 10.15.24.2-10.15.24.31

Ειδικά οι 10.15.24.10, 10.15.24.11, και 10.15.24.20 έχουν αντιστοίχιση με εξωτερικές διευθύνσεις ip, οι οποίες είναι:
81.186.55.212 → 10.15.24.11
81.186.55.213 → 10.15.24.10
81.186.55.215 → 10.15.24.20

Πέρα από τις εξωτερικές διευθύνσεις στις .1, .10 και .11 αντιστοιχίζονται και ονόματα:
οι δρομολογητές (.1) είναι προσβάσιμοι με account.chan.sch.gr,
η συσκευή με διεύθυνση .10 είναι προσβάσιμη με srv-account.chan.sch.gr, και
η συσκευή με διεύθυνση .11 είναι προσβάσιμη με srv1-account.chan.sch.gr

οπότε, στο παράδειγμα του 5ου Δημοτικού, έχουμε:
ο router είναι 194.63.175.125 --> 10.15.24.1 και r-5dim-chanion.chan.sch.gr
81.186.55.212 → 10.15.24.11 και srv1-5dim-chanion.chan.sch.gr
81.186.55.213 → 10.15.24.10 και srv-5dim-chanion.chan.sch.gr

π.χ. εάν εκτελέσουμε

$ nslookup srv1-5dim-chanion.chan.sch.gr
81.186.55.212

$ nslookup srv-5dim-chanion.chan.sch.gr
81.186.55.213Αρχική Ενότητας - Σχολεία στο MAN - Σύνδεση Συσκευών - IPs και άλλα