Εισαγωγή στα Ιστολόγια τύπου Blogger


Οι λόγοι που μας οδηγούν στο να επιλέξουμε τον blogger για να αναπτύξουμε ένα ιστότοπο είναι αρκετοί. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι:
  • δωρεάν
  • αξιόπιστη (λειτουργεί σταθερά, χωρίς διακοπές)
  • γρήγορη
  • ασφαλής
  • εύκολη να ξεκινήσεις
  • εύκολη και να την τροφοδοτήσεις με πληροφορίες
  • δεν χρειάζεται συντήρηση

Από την άλλη χρειάζεται να αποδεχτούμε και να ξεπεράσουμε μερικές "παραξενιές" της, όπως:
  • πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην παραμετροποίηση της μορφής και της δομής του ιστολογίου για να είναι λειτουργικό για σχολικό ιστότοπο και να δείχνει μοντέρνο
  • πρέπει να περιορίσουμε τις επιθυμίες μας στις λειτουργίες που παρέχει (οι οποίες όμως είναι επαρκείς για τις ανάγκες ενός συνηθισμένου σχολείου).

Για να δημιουργήσουμε τον πρώτο ιστότοπό μας με την χρήση του blogger, την υπηρεσία ιστολογίων της google είναι απαραίτητο να έχουμε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην google (ένα gmail) για να ταυτοποιηθούμε από την υπηρεσία.

Στα ιστολόγια τύπου blogger μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο τύπους ιστοσελίδων, οι οποίες ονομάζονται σελίδες και αναρτήσεις.
Οι σελίδες παρουσιάζουν γενικές - σταθερές πληροφορίες. Σε ένα σχολικό ιστότοπο τέτοιες ιστοσελίδες μπορεί να είναι η "επικοινωνία", η "διδακτικό προσωπικό", η "ιστορία του σχολείου", κ.α.
Για να έχουν πρόσβαση στις σελίδες του ιστολογίου μας οι επισκέπτες πρέπει να τοποθετήσουμε συγκεκριμένους συνδέσμους προς αυτές σε μέρη όπως το μενού επιλογών που βρίσκεται στην κορυφή ή στο πλάι.

Οι αναρτήσεις παρουσιάζουν τρέχουσες πληροφορίες. Οι αναρτήσεις μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες (αντιστοιχώντας τους μία ή περισσότερες ετικέτες). Επίσης οι αναρτήσεις λαμβάνουν χρονοσήμανση και μπορούν να παρουσιαστούν σε λίστες με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Χαρακτηριστικές αναρτήσεις σε ένα σχολικό ιστότοπο μπορεί να είναι οι εκδρομές του σχολείου, οι πολιτιστικές δραστηριότητές του, εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων μαθημάτων, ανακοινώσεις κ.α.
Στην αρχική σελίδα ενός ιστολογίου εμφανίζονται οι τελευταίες αναρτήσεις που έχουν καταχωρηθεί. Μπορούμε να τοποθετήσουμε συνδέσμους στο ιστολόγιο οι οποίοι να παρουσιάζουν λίστες αναρτήσεων συγκεκριμένων κατηγοριών (ετικετών). Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε λίστες με τις ανακοινώσεις, με το εκπαιδευτικό υλικό των μαθηματικών, με τις πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου, κ.α.Αρχική Ενότητας # Εισαγωγή - Δημιουργία - Σελίδες - Αναρτήσεις - Ομοιομορφία - Πίνακες, κ.α. - Μορφοποίηση - Σχόλια - Διάταξη και Gadgets - Χρήστες - Αντίγραφο Ασφαλείας - Διαγραφή # Εναλλακτικά Πρότυπα - Βασικές Προσαρμογές - Περισσότερα Κόλπα και Δυνατότητες # Ιστοσελίδες με Περισσότερα - Χαρακτηριστικά Ιστολόγια - Συχνές Ερωτήσεις