Διάταξη και Προσθήκη Επιπλέον Λειτουργιών (Gadgets)


Διάταξη είναι η δομή του ιστολογίου. Η διάταξη καθορίζει τους διαθέσιμους χώρους γύρω από το κύριο μέρος κάθε σελίδας του ιστολογίου (κορυφή, αριστερή στήλη, δεξιά στήλη, κάτω μέρος, κ.α.) και τι λειτουργίες (βασικά δομικά στοιχεία) που περιέχουν οι χώροι αυτοί.
Έχουμε την δυνατότητα να τροποποιούμε την διάταξη ενός προτύπου. Στα βασικά δομικά στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπεριλαμβάνονται τα: σελίδες, αρχειοθήκη, λίστα συνδέσμων, ετικέτες, δημοφιλείς αναρτήσεις, πλαίσιο αναζήτησης, html/javascript, κείμενο, λίστα συνδέσμων, ροή δεδομένων, σύνδεσμοι εγγραφής, κ.α.

Στο παρακάτω video παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης τους...Αρχική Ενότητας # Εισαγωγή - Δημιουργία - Σελίδες - Αναρτήσεις - Ομοιομορφία - Πίνακες, κ.α. - Μορφοποίηση - Σχόλια - Διάταξη και Gadgets - Χρήστες - Αντίγραφο Ασφαλείας - Διαγραφή # Εναλλακτικά Πρότυπα - Βασικές Προσαρμογές - Περισσότερα Κόλπα και Δυνατότητες # Ιστοσελίδες με Περισσότερα - Χαρακτηριστικά Ιστολόγια - Συχνές Ερωτήσεις