Βασικές Δυνατότητες Τροποποίησης Εναλλακτικού Προτύπου


Μετά την εφαρμογή ενός νέου, μη προεγκατεστημένου προτύπου στο ιστολόγιό μας θα χρειαστούν κάποιες παραμετροποιήσεις, ώστε να προσφέρει όλη την λειτουργικότητα που πιθανά είχαμε εγκαταστήσει στο προηγούμενο πρότυπο που είχε το ιστολόγιο. Αυτό γιατί μαζί με το πρότυπο είναι αποθηκευμένα και τα όποια gadgets έχουμε "εγκαταστήσει" στο ιστολόγιο. Οπότε το νέο πρότυπο δεν διαθέτει τα gadgets που είχαμε ενεργοποιήσει στο προηγούμενο και αυτά πρέπει να ξανατοποθετηθούν και να ξαναρυθμιστούν.

Δείτε στο παρακάτω video πως:


Μια επιπλέον εργασία που πρέπει να γίνει είναι ο εξελληνισμός του προτύπου, μια που τα περισσότερα διαθέσιμα πρότυπα είναι στα αγγλικά.
Δείτε στο παρακάτω video την διαδικασία:


Τα προεγκατέστημένα πρότυπα δεν διαθέτων αναπτυσσόμενα (drop-down) μενού επιλογών. Μεταξύ άλλων, τα "εναλλακτικά", μη προεγκατεστημένα πρότυπα που διατίθενται στο διαδίκτυο παρέχουν αυτή την δυνατότητα, αλλά χρειάζεται να επέμβουμε στον κώδικα του προτύπου για να το πετύχουμε.

Δείτε στο παρακάτω video την διαδικασία:Παραμετροποίηση slideshow
...

Αλλαγές στην μορφοποίηση μέσω css
...Αρχική Ενότητας # Εισαγωγή - Δημιουργία - Σελίδες - Αναρτήσεις - Ομοιομορφία - Πίνακες, κ.α. - Μορφοποίηση - Σχόλια - Διάταξη και Gadgets - Χρήστες - Αντίγραφο Ασφαλείας - Διαγραφή # Εναλλακτικά Πρότυπα - Βασικές Προσαρμογές - Περισσότερα Κόλπα και Δυνατότητες # Ιστοσελίδες με Περισσότερα - Χαρακτηριστικά Ιστολόγια - Συχνές Ερωτήσεις