Ανάπτυξη Σχολικών Ιστοτόπων με την Χρήση Ιστολογίων


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! τα εκπαιδευτικά video που συνοδεύουν την "Ανάπτυξη Σχολικών Ιστότοπων με την Χρήση Ιστολογίων" σε πολλές περιπτώσεις τερματίζονται πρόωρα (λόγω ενός σφάλματος στο λογισμικό επεξεργασίας video που χρησιμοποιήθηκε). Ελπίζουμε να βρούμε τον χρόνο να τα διορθώσουμε σύντομα...

Ξεκινώντας να αναπτύξουμε ένα σχολικό ιστότοπο (web site) θα χρειαστεί να "ζυγίσουμε" αρκετές παραμέτρους και να κάνουμε κάποιες επιλογές, οι οποίες θα καθορίσουν την ευκολία και την ευελιξία του εγχειρήματος. Μια πρώτη παράμετρος είναι το κόστος, το οποίο συνήθως θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Η παράμετρος αυτή συνήθως μας οδηγεί στο να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο οι οποίες είναι δωρεάν.

Μια ακόμα παράμετρος είναι η ευκολία ανάπτυξης του ιστότοπου. Είναι πολύ χρονοβόρο να αναπτύξουμε ένα ιστότοπο (μεγάλης έκτασης) ξεκινώντας από το "μηδέν". Επίσης, χρειάζεται σοβαρή κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμα και αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο html σαν εργαλείο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί πλατφόρμες οι οποίες μας διευκολύνουν αρκετά στην διαδικασία δημιουργίας ενός ιστοτόπου. Τα λογισμικά αυτά ονομάζονται Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS - Content Management Systems) και χρειάζεται απλά να εγκατασταθούν και να παραμετροποιηθούν κατάλληλα για να έχουμε στα χέρια μας ένα πλήρως λειτουργικό ιστότοπο για να τροφοδοτήσουμε με τις πληροφορίες μας. Δημοφιλή CMS είναι το Joomla και το Drupal. Στο ΠΣΔ είναι δυνατό να εγκαταστήσουμε τα συγκεκριμένα CMS. Μάλιστα, υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης του Joomla.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων συστημάτων είναι η επεκτασιμότητά τους και ο πλούτος τους σε λειτουργίες που προσφέρουν (μέσω πρόσθετων που μπορούμε να εγκαταστήσουμε - plugins). Έτσι λοιπόν δείχνει εύκολο το συμπέρασμα να καταλήξουμε στην επιλογή ενός CMS για την ανάπτυξη του ιστότοπου για το σχολείο μας.

Συνήθως όμως, ξεκινώντας την διαδικασία ξεχνάμε την πολύ σημαντική παράμετρο της συντήρησης του ιστότοπου, η οποία μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρα και δύσκολη στην περίπτωση των CMS. Τα συστήματα αυτά εξελίσσονται συνεχώς με νέες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαθιστούμε εάν θέλουμε η λειτουργία τους να είναι ομαλή και ασφαλής. Πολλές φορές μάλιστα, επεκτάσεις που έχουμε εγκαταστήσει δεν είναι συμβατές με τις τελευταίες εκδόσεις του cms που χρησιμοποιούμε μεγιστοποιώντας το πρόβλημα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, εάν δεν διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και αρκετό χρόνο να διαθέσουμε, η επιλογή ενός cms δεν είναι προτεινόμενη!

Τι μπορούμε να επιλέξουμε όμως ώστε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε ικανοποιητικά τις παραπάνω παραμέτρους (κόστος, ευκολία δημιουργίας / ενημέρωσης / συντήρησης και επαρκή λειτουργικότητα);

Μία απάντηση είναι η χρήση Ιστολογίων!

Τα ιστολόγια είναι "ειδικοί" τύποι CMS τα οποία τα βρίσκουμε συνήθως προεγκατεστημένα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε απλά με την εγγραφή μας στην υπηρεσία. Η χρήση τους έχει χαμηλό κόστος (συνήθως δωρεάν) και παρέχουν ικανοποιητικές λειτουργίες για την εύκολη προσαρμογή τους και τροφοδότηση με πληροφορίες.

Μια τέτοια λύση είναι η χρήση της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων του ΠΣΔ, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ιστοτόπους για σχολεία και εκπαιδευτικούς τύπου Ιστολογίου με χρήση του λογισμικού wordpress.

Μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση της υπηρεσίας ιστολογίων blogger της google, που θα παρουσιάσουμε, και η οποία διακρίνεται εκτός των άλλων για την αξιοπιστία και την ταχύτητα απόκρισής της.

Ο οδηγός ανάπτυξης σχολικών ιστοτόπων με blogger που αναπτύξαμε, έχει χωρίσει την διαδικασία σε βήματα, τα οποία περιγράφει ξεχωριστά. Τα περισσότερα από τα βήματα παρουσιάζονται με την χρήση video για ευκολότερη και γρηγορότερη παρακολούθηση.

Στα πλαίσια του οδηγού αναπτύσσουμε ιστότοπο για ένα υποθετικό γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη από αυτές χρησιμοποιεί ένα από τα προεγκατεστημένα πρότυπα εμφάνισης της υπηρεσίας blogger (http://kria-vrisi-gym.blogspot.gr/), ενώ στην δεύτερη έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πιο εξεζητημένο, εναλλακτικό, πρότυπο πρότυπο που έχουμε βρει να διατίθεται στο διαδίκτυο (http://kria-vrisi-gym-no2.blogspot.gr/).

Βήματα δημιουργίας ιστοτόπου με την χρήση προεγκατεστημένου προτύπου:
Εισαγωγή
Δημιουργία Ιστολογίου
Καταχώρηση Σελίδων
Καταχώρηση Αναρτήσεων
Προσοχή στην Ομοιομορφία!
Πίνακες, Χάρτες, Λήψεις κ.α.
Μορφοποίηση Ιστολογίου
Σχόλια
Διάταξη και Gadgets
Χρήστες
Αντίγραφο Ασφαλείας
Διαγραφή

Εναλλακτικά Πρότυπα:
Αναζήτηση και Επιλογή
Βασικές Προσαρμογές
Περισσότερα Κόλπα και Δυνατότητες

Περισσότερα:
Ιστοσελίδες με Περισσότερα
Χαρακτηριστικά Ιστολόγια
Συχνές Ερωτήσεις